next up previous
Next: 5. A nem felírható számok Up: index Previous: 3. Az extremális Frobenius-probléma

4. A nem felírható számok száma

A legnagyobb nem felírható számig felírhatók és nem felírhatók egyaránt előfordulhatnak, természetesen adódó kérdés, hogy mennyi ezeknek a pontos száma. Már SYLVESTER vizsgálta és két érme esetén meg is oldotta ezt a kérdést [30]. Selmer norvég matematikus munkássága révén minden olyan esetben kiszámítható $ N(a_1, a_2, \ldots , a_n)$, amikor mod $ a_1$ az egyes maradék-osztályokban a legnagyobb nem felírható számokat ismerjük [28]. Legyen $ H$ egy teljes maradékrendszer mod $ a_1.$ Minden $ h \in H$-hoz van olyan $ r_h \equiv h \pmod {a_1}$, amely felírható $ r_h=a_2y_2 + a_3y_3 + \ldots + a_ny_n$ alakban és a legkisebb. Ezekkel a jelölésekkel:


4.1.2. TÉTEL

$\displaystyle N(a_1, a_2, \ldots ,a_n)=\frac {1}{a_1}
\sum_{h \in H} {r_h} -\frac {a_1-1}{2}.
$


A módszer gyakorlati alkalmazására a 2. fejezetben több példát is mutatunk, illetve ugyanezt az alapgondolatot használjuk fel a nem felírható számok elemi összegzéseinél is az 5. fejezetben.

Rövid áttekintést adunk az $ N(A)$-val kapcsolatos eddigi speciális eredményekről és becslésekről. A két függvény egymáshoz való viszonyáról kiderült, hogy:

$\displaystyle \frac{G(a_1, a_2, \ldots , a_n)+1}{2} \le N(a_1, a_2, \ldots , a_n)
\le G(a_1, a_2, \ldots , a_n),
$

és ez az egyenlőtlenség egyik oldalról sem javítható.

A fejezet fő eredményeként bebizonyítjuk, hogy az extremális $ \nu(n, t)$ számot akkor kapjuk, ha azt az $ n$ darab legnagyobb egész számot választjuk, amely nem nagyobb mint $ t$ [17]. Ez ERDŐS és GRAHAM egy 1980-ból származó sejtése volt [7, 86.old.].


4.2.1. TÉTEL Legyenek $ n$ és $ t$ egész számok, $ 1 < n \le t.$ Ekkor

$\displaystyle \nu(n,t)=N(t-n+1,t-n+2, \dots , t).
$


Azt is bebizonyítjuk, hogy végtelen sok $ n$ és $ t$ esetében az extremális $ \nu(n, t)$ elérhető más olyan $ A$ halmazzal is, amely különbözik a legnagyobb $ n$ darab egésztől $ t$-ig.


4.2.4. TÉTEL Legyenek $ d, n, k$ egészek,  $ 2 \le d < n,$ $ 0 \le k < n-d.$ Ha $ n-k \equiv 0 \pmod {d+1}$ vagy $ n-k\ \equiv -1 \pmod {d+1}$, ekkor $ t=dn+k$-ra létezik legalább két optimális $ A$ halmaz, azaz amelyre

$\displaystyle N(A)=\nu(n,dn+k).$


Érdekes kettősség, hogy az ilyen $ n$ és $ t$ értékek mellett $ G(a_1, a_2, \ldots , a_n)$ általában kisebb lesz $ g(n, t)$-nél, amikor az $ a_i$-ket, az eredeti sejtés szerint, szomszédosaknak választjuk, s mégis ekkor kapjuk a legtöbb nem felírható számot. Ugyanakkor a maximális $ G(A)$-t adó halmaz esetében is pontosan ugyanennyi lesz a fel nem írhatóak száma.

Továbbra sem ismerjük a választ arra a kérdésre, hogy minden $ t$-re meg-adható-e a szomszédos elemek konstrukcióján kívül még legalább egy optimális halmaz, illetve vannak-e további, az említettektől eltérő optimális halmazok is.


next up previous
Next: 5. A nem felírható számok Up: index Previous: 3. Az extremális Frobenius-probléma
root 2004-12-04