next up previous
Next: 1. Introduction Up: index Previous: 5. A nem felírható számok

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Freud Róbert tanár úrnak, aki egyetemista éveim óta, több mint 25 éve segíti szakmai munkámat. Célt és irányt mutató tanácsai, folyamatos biztatása és ezernyi segítő, kiegészítő tényleges közreműködése nélkül sem a publikációk, sem ez a dolgozat nem jöhetett volna létre.root 2004-12-04