next up previous contents
Next: Köszönetnyilvánítás   Tartalomjegyzék

\includegraphics[scale=1]{egyetem_ff.ps}
FROBENIUS PÉNZVÁLTÁSI PROBLÉMÁJA
doktori (PhD) értekezés
Kiss Géza
Debreceni Egyetem
Természettudományi Kar


2004.

root 2004-12-04