next up previous contents
Next: Az eddigi eredmények vázlatos Up: index Previous: Következmények, megjegyzések   Tartalomjegyzék

A nem felírható számok száma

A 2. fejezetben tárgyaltuk, hogy a relatív prím $ a_1<a_2< \dots < a_n$ pozitív egészekre a $ K=\sum _{i=1}^n x_ia_i$ diofantikus egyenlet megoldható nemnegatív egész $ x_i$-kre, ha $ K$ elegendően nagy. A legnagyobb nem felírható számig azonban olyanok is előfordulnak, amelyek felírhatók és olyanok is, amelyek nem. Ebben a fejezetben a nem felírható számok számával kapcsolatos áttekintést követően, a 4.2. szakaszban bevezetjük a $ g(n, t)$-hez hasonló extremális függvényt és teljes megoldását adjuk annak az ERDŐS-GRAHAM által megfogalmazott sejtésnek, amely szerint szomszédos elemek választásával lesz a legtöbb a nem felírható elemek száma [17].Subsections

root 2004-12-04