next up previous contents
Next: Az ERDŐS-GRAHAM-sejtés Up: A nem felírható számok Previous: A nem felírható számok   Tartalomjegyzék

Az eddigi eredmények vázlatos áttekintése

Már SYLVESTER 1884-ben vizsgálta és meg is oldotta azt a kérdést, hogy két különböző ,,érme'' esetén hány olyan pozitív egész szám van, amely nem írható fel e két szám lineáris kombinációjaként. Ezt az eredményt a 2. fejezet 8. feladatában mutattuk be.

TÉTEL 4.1.1  

$\displaystyle N(a_1, a_2)=\frac {(a_1-1)(a_2-1)}{2}
$

Elsősorban SELMER norvég matematikus munkássága révén gyakorlatilag mindegyik olyan esetben kiszámítható $ N(a_1, a_2, \ldots ,a_n)$, amikor már előbb $ G(a_1, a_2, \ldots ,a_n)$-et ismerjük. A kiszámításhoz egy áttekint-hető modellt használt. A $ \pmod {a_1}$ maradékosztályok mindegyikéből megkereste a legkisebb felírható számot és így össze tudta számolni a nem felírhatókat.

Legyen $ H$ egy teljes maradékrendszer mod $ a_1.$ Minden $ h \in H$-hoz van olyan $ r_h \equiv h \pmod {a_1}$, amely felírható $ r_h=a_2y_2 + a_3y_3 + \ldots + a_ny_n$ alakban és a legkisebb. Ezekkel a jelölésekkel

TÉTEL 4.1.2  

$\displaystyle N(a_1, a_2, \ldots ,a_n)=\frac {1}{a_1}
\sum_{h \in H} {r_h} -\frac {a_1-1}{2}. $

A módszer gyakorlati alkalmazásaira a 2. fejezetben több példát is mutattunk. A 9. feladatban középiskolai eszközökkel kiszámítottuk $ N(a_1, a_2, \ldots ,a_n)$ -et, amikor az $ a_i$-k számtani sorozatot alkotnak. Speciálisan, amikor $ d=1$, akkor szomszédos számok esetében kapjuk a nem felírhatók számát (ld. 15. feladat). Erre jelen fejezet második részében még visszatérünk. SELMER [28] a sorozatokra vonatkozó formulát továbbfejlesztette ,,majdnem'' számtani sorozatokra is.

TÉTEL 4.1.3   Legyenek $ a, h, d, k$ pozitív egészek és $ (a,d)=1.$ Ekkor

$\displaystyle N(a, ha+d, ha+2d, \ldots , ha+kd)=
$

$\displaystyle =\frac {(a-1)(hq+d+h-1+hr(q+1))}{2},
$

ahol $ a-1=qk+r,$ $ 0 \le r < k.$

Végül TINAGLIA [31] $ n=3$-ra vonatkozó, a szokványostól nagyon eltérő megfogalmazású eredményét ismertetjük.

TÉTEL 4.1.4   Legyenek $ p, q$ és $ r$ a legkisebb olyan pozitív egész számok, amelyek kielégítik az

$\displaystyle a_1x_p+a_2y_p=pa_3,$    $\displaystyle a_1x_q+a_3y_q=qa_2,$    $\displaystyle a_2x_r+a_3y_r=ra_1$

diofantoszi egyenleteket úgy, hogy $ x_p, y_p, x_q, y_q, x_r, y_r \ge 0.$ Ezekkel a jelölésekkel

$\displaystyle N(a_1, a_2, a_3)=\frac{1}{2}(a_1r+a_2q+a_3p-pqr-a_1-a_2-a_3+1).
$

Az előbbi feltételekkel felírt $ p, q, r$ számokat JOHNSON-egészeknek nevezik.

Becslések természetesen $ N(a_1, a_2, \ldots ,a_n)$-nel kapcsolatban is ismertek. A legegyszerűbb talán NIJENHUIS és WILF eredménye [22]. A 0-tól a $ G(a_1, a_2, \ldots ,a_n)$-ig pontosan $ G(a_1, a_2, \ldots , a_n)+1$ darab nemnegatív szám van. Ezeket párba állíthatjuk úgy, hogy az egyes párok összege minden esetben $ G(a_1, a_2, \ldots ,a_n)$ legyen:

$\displaystyle z_l+z_m=G(a_1, a_2, \ldots , a_n).
$

Mivel $ G(a_1, a_2, \ldots ,a_n)$ nem írható fel az $ a_i$-k segítségével, ezért a párokban szereplő számok közül legalább az egyik szintén ilyen lesz, így kaptuk, hogy

TÉTEL 4.1.5  

$\displaystyle \frac {G(a_1, a_2, \ldots , a_n)+1}{2} \le N(a_1, a_2, \ldots , a_n).
$

Amennyiben $ N(a_1, a_2, \ldots ,a_n)$-et olyan esetekben is meg tudnánk ha-tározni, amelyekben $ G(a_1, a_2, \ldots ,a_n)$-et nem ismerjük, jó felső becslést kaphatnánk a legnagyobb nem felírható számra, és fordítva. Máris érthető, hogy a témakörnek ez a szelete is rohamosan fejlődik. A párhuzamok lehetősége miatt megemlítünk még egy alsó becslést, amely KILLINGBERGTROtól [15] származik:

TÉTEL 4.1.6  

$\displaystyle \left\lfloor\left(\frac{n-1}{n}\right) \left((n-1)!a_1a_2 \ldots ...
...\frac{1}{n-1}}-\sum_{i=1}^{n}a_i-1\right\rfloor \le N(a_1, a_2, \ldots , a_n).
$

Összevetve a 3.1.6. és 3.1.7. Tételekkel, ahol $ G(a_1, a_2, \ldots ,a_n)$-re ismertettünk alsó becsléseket, látjuk, hogy ezekben a becslésekben a két függvény, $ G$ és $ N$ gyakorlatilag megegyezik. Olyan konstrukció tetsző-leges $ n$-re adható, ahol ez az egyenlőség ténylegesen be is következik.

$\displaystyle G(n, n+1, \ldots , 2n-1)=N(n, n+1, \ldots , 2n-1)=n-1.
$


next up previous contents
Next: Az ERDŐS-GRAHAM-sejtés Up: A nem felírható számok Previous: A nem felírható számok   Tartalomjegyzék
root 2004-12-04