next up previous contents
Next: Összegzések elemi módszerrel Up: A nem felírható számok Previous: Generátorfüggvény és a nem   Tartalomjegyzék

A nem felírható számok hatványösszegeiről
$ (n=2)$

Ö. J. RÖDSETH [27] erős analitikus eszközökkel BROWN és SHIUE előbb bizonyított 5.2.1. Tételét jelentősen általánosította. Az $ a$ és $ b$ relatív prím pozitív egészek esetében jelölje most is NR$ (a, b)$ azoknak a nemnegatív egészeknek a halmazát, amelyek nem fejezhetők ki
$ xa+yb$ alakban, ahol $ x$ és $ y$ nemnegatív egészek. Legyen $ S_m(a, b)$ ezen nemnegatív egészek $ m$-edik hatványainak összege:

$\displaystyle S_m(a, b)=\sum\{n^m: n \in$   NR$\displaystyle (a, b)\}.$

A hatványösszegek felírhatók zárt alakban:

TÉTEL 5.3.1   Tetszőleges $ m$ pozitív egészre

$\displaystyle S_{m-1}(a, b)=
$

$\displaystyle =\frac{1}{m(m+1)}\sum\limits_{i=0}^{m}\sum\limits_{j=0}^{m-i}
\binom{m+1}{i}\binom{m+1-i}{j}B_iB_ja^{m-j}b^{m-i}-\frac{1}{m}B_m,
$

ahol a $ B_i$-k az ún. Bernoulli-féle számok.

A szakirodalomban több helyen megtalálható (pl. [10]) Bernoulli-féle számok egy hatványsor együtthatói:

$\displaystyle \frac{z}{e^z-1}=\sum\limits_{j\ge0}B_j\frac{x^j}{j!}.
$

$ B_0=1, B_1=-\frac{1}{2}, B_2=\frac{1}{6}, B_3=0, B_4=-\frac{1}{30}, \ldots$

A tételt nem bizonyítjuk, de néhány $ m$-re az összeget pontosan kiszámítjuk.

Az $ m=1$ esetben a nem felírható számok számát kapjuk (ld. 2. fejezet 8. feladat), azaz $ S_0(a, b)=\frac{1}{2}(a-1)(b-1)$. Alkalmazzuk ezt az általános eredményt először $ S(a, b)$ kiszámítására:

KÖVETKEZMÉNY 5.3.2  

$\displaystyle S(a, b)=\frac{1}{12}(a-1)(b-1)(2ab-a-b-1).$

BIZONYÍTÁS: Legyen $ m=2$, ekkor a formula átírható:

$\displaystyle S(a, b)=\frac{1}{6}\sum\limits_{i=0}^{2}\sum\limits_{j=0}^{2-i}
\binom{3}{i}\binom{3-i}{j}B_iB_ja^{2-j}b^{2-i}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6}=
$

$\displaystyle =\frac{1}{6}\binom{3}{0}B_0b^2\left[\binom{3}{0}B_0a^2+\binom{3}{1}B_1a+\binom{3}{2}B_2\right]+
$

$\displaystyle +\frac{1}{6}\binom{3}{1}B_1b\left[\binom{2}{0}B_0a^2+\binom{2}{1}...
...ight]
+\frac{1}{6}\binom{3}{2}B_2\left[\binom{1}{0}B_0a^2\right]-\frac{1}{12}=
$

$\displaystyle =\frac{b^2}{6}\left(a^2-\frac{3}{2}a+\frac{1}{2}\right)-\frac{b}{4}(a^2-a)+\frac{1}{12}a^2-\frac{1}{12}=
$

$\displaystyle =\frac{1}{12}(2a^2b^2-3a^2b-3ab^2+3ab+a^2+b^2-1)=
$

$\displaystyle =\frac{1}{12}(a-1)(b-1)(2ab-a-b-1).
\blacksquare
$

Most következhet a nem felírható számok négyzetösszegének meghatározása.

KÖVETKEZMÉNY 5.3.3  

$\displaystyle S_2(a, b)=\frac{1}{12}(a-1)(b-1)ab(ab-a-b).
$

BIZONYÍTÁS: Legyen $ m=3$, ekkor a formula átírható:

$\displaystyle S_2(a, b)=\frac{1}{12}\sum\limits_{i=0}^{3}\sum\limits_{j=0}^{3-i}
\binom{4}{i}\binom{4-i}{j}B_iB_ja^{3-j}b^{3-i}-\frac{1}{3}B_3=
$

$\displaystyle =\frac{1}{12}\binom{4}{0}B_0b^3\left[\binom{4}{0}B_0a^3+\binom{4}{1}B_1a^2+\binom{4}{2}B_2a+\binom{4}{3}B_3\right]+
$

$\displaystyle +\frac{1}{12}\binom{4}{1}B_1b^2\left[\binom{3}{0}B_0a^3+\binom{3}{1}B_1a^2+\binom{3}{2}B_2a\right]+
$

$\displaystyle +\frac{1}{12}\binom{4}{2}B_2b\left[\binom{2}{0}B_0a^3+\binom{2}{1}B_1a^2\right].
$

Kihasználva, hogy $ B_3=0$, néhány tagot eleve elhagyhattunk. Beírva a binomiális együthatók értékét és egyszerűbb alakra hozva:

$\displaystyle S_2(a, b)=\frac{b^3}{12}(a^3-2a^2+a)-\frac{b^2}{6}\left(a^3-\frac{3}{2}a^2+\frac{a}{2}\right)+\frac{b}{12}(a^3-a^2)=
$

$\displaystyle =\frac{1}{12}ab(a^2b^2-2a^2b-2ab^2+3ab+a^2+b^2-a-b)=
$

$\displaystyle \frac{1}{12}(a-1)(b-1)ab(ab-a-b). \blacksquare
$

Az előző két levezetésből látható, hogy az általános formulából rövidebb számolással $ n=2$ esetén akármelyik hatványösszege meghatározható a nem felírható számoknak. A későbbi összehasonlíthatóság érdekében számoljuk ki még az $ S_3(a, b)$-t is.

KÖVETKEZMÉNY 5.3.4  

$\displaystyle S_3(a, b)=\frac{(a^4-1)(b^4-1)}{120}+\frac{a^2b^2(a-1)(b-1)(ab-2a-2b+1)}{24}.
$

BIZONYÍTÁS: Legyen $ m=4$, ekkor a formula átírható:

$\displaystyle S_3(a, b)=\frac{1}{20}\sum\limits_{i=0}^{4}\sum\limits_{j=0}^{4-i}
\binom{5}{i}\binom{5-i}{j}B_iB_ja^{4-j}b^{4-i}-\frac{1}{4}B_4=
$

A kifejtésnél a $ B_3$-at tartalmazó tagokat nem írjuk le.

$\displaystyle =\frac{1}{20}\binom{5}{0}B_0b^4\left[\binom{5}{0}B_0a^4+\binom{5}{1}B_1a^3+\binom{5}{2}B_2a^2+\binom{5}{4}B_4\right]+
$

$\displaystyle +\frac{1}{20}\binom{5}{1}B_1b^3\left[\binom{4}{0}B_0a^4+\binom{4}{1}B_1a^3+\binom{4}{2}B_2a^2\right]+
$

$\displaystyle +\frac{1}{20}\binom{5}{2}B_2b^2\left[\binom{3}{0}B_0a^4+\binom{3}{1}B_1a^3+\binom{3}{2}B_2a^2\right]+
$

$\displaystyle +\frac{1}{20}\binom{5}{4}B_4\left(\binom{1}{0}B_0a^4\right)+\frac{1}{120}.
$

Beírva az egyes konkrét értékeket és rendezve:

$\displaystyle S_3(a, b)=\frac{(a-1)(b-1)}{120}(6a^3b^3-9a^3b^2-9a^2b^3+a^3b+ab^3+6a^2b^2+
$

$\displaystyle +a^2b+ab^2+ab+a^3+b^3+a^2+b^2+a+b+1)
$

adódik. Ez további azonos átalakításokkal rövidebb alakra hozható:

$\displaystyle S_3(a, b)=\frac{(a^4-1)(b^4-1)}{120}+\frac{a^2b^2(a-1)(b-1)(ab-2a-2b+1)}{24}.
$    $\displaystyle \blacksquare$

Az $ (a-1)(b-1)$ tényező tetszőleges $ m$-re kiemelhető a kifejezésből. Páros $ m$ esetében további szimmetriát jelent, hogy az $ 1$-nél nagyobb páratlan indexű Bernoulli-számok mindegyike 0, így azokban az ösz-szegekben nincs konstans, kiemelhető $ ab$ is.


next up previous contents
Next: Összegzések elemi módszerrel Up: A nem felírható számok Previous: Generátorfüggvény és a nem   Tartalomjegyzék
root 2004-12-04