next up previous contents
Next: Keressük a legnagyobb nem Up: index Previous: Bevezetés   Tartalomjegyzék

A pénzváltási probléma az iskolai
tehetséggondozásban

Ebben a bevezető fejezetben egyrészt vázlatosan megismerjük a Frobenius problémakör egészét, a legfontosabb fogalmakat, jelöléseket, másrészt a lehetséges oktatási vonatkozásokat fogjuk felvillantani.

A fogalmak és jelölések körét a további fejezetekben szükség szerint még bővítjük. Ez a fejezet szándékaink szerint önállóan, más források felhasználása nélkül is feldolgozható, követhető. A feladatok és az egyes fogalmak sorrendje egyben egy javaslatot is jelent a tárgyalás sorrendjére. Ez részben történeti, részben az egyes fejezetekben alkalmazott módszerek mélysége, nehézsége szerinti besorolás. A fejezetben szereplő évszámok, történeti adalékok a témakör elhelyezését, színesítését segíthetik.

Bár ebben a témában eddig közel 450 publikáció jelent meg, ismereteink szerint még nem foglalkoztak az iskolai alkalmazások lehetőségével. Az alábbiakban arra szeretnénk rávilágítani, hogy az ilyen típusú feladatok jól alkalmazhatóak a tehetséggondozásban.

A feladatok egy részét természetesen a normál iskolai munkában elképzelhetetlennek tűnik felhasználni, de a versenyzőktől elvárt nagyon magas szintet kitűnően mutatja az elsőként ismertetett 1983-as nemzetközi diákolimpiai feladat.

A fejezetben szereplő anyag már megjelent a szerző hasonló című angol nyelvű publikációjában [18].Subsections
next up previous contents
Next: Keressük a legnagyobb nem Up: index Previous: Bevezetés   Tartalomjegyzék
root 2004-12-04