next up previous contents
Next: A nem felírható számok Up: A pénzváltási probléma az Previous: A pénzváltási probléma az   Tartalomjegyzék

Keressük a legnagyobb nem felírható számot!

Először az 1982/1983-as tanévben találkozhattunk tanulmányi versenyen is pénzváltási feladattal.

FELADAT 1   (Nemzetközi Matematikai Diákolimpia, Párizs) [25]

Legyenek $ a, b, c$ páronként relatív prím pozitív egész számok. Mutassuk meg, hogy

$\displaystyle abc-ab-bc-ca$

az a legnagyobb egész szám, amely nem írható fel

$\displaystyle xbc+yca+zab$

alakban, ahol $ x, y, z$ nemnegatív egész számokat jelölnek.

FELADAT 2   (Műszaki Főiskolások Hajós György Versenye, Budapest) Valaki azt javasolta, hogy verjenek a jelenlegieken kívül háromforintos pénzdarabokat is. Javaslatát azzal indokolta, hogy pusztán 3 és 5 forintosokkal bármekkora pénzösszeg kifizethető visszaadás nélkül, ha az egész számú forintból áll, és 7 Ft-nál több. Igaz-e ez az állítás?

Mindkét feladat speciális esete a számelméleti Frobenius-problémá-nak, amelyet általánosan a következőképpen szokásos megadni: Legyenek $ a_1<a_2< \dots < a_n$ pozitív egészek úgy, hogy $ (a_1,\dots , a_n)=1.$ Keressük meg azt a legnagyobb $ K$ pozitív egész számot, amelyre a $ K=\sum _{i=1}^n x_ia_i$ egyenlet nem oldható meg nemnegatív egész $ x_i$-kben. Ezt a legnagyobb pozitív egész számot $ G(a_1,\dots , a_n)$-nel, míg az ösz-szes olyan $ K$ pozitív egészek számát, amelyre a $ K=\sum _{i=1}^n x_ia_i$ egyenlet így nem oldható meg, $ N(a_1,\dots , a_n)$-nel jelöljük.

Mielőtt további feladatokra térnénk, oldjuk meg a 2. feladatot. Az új jelölésekkel azt kell igazolni, hogy $ G(3,5)=7.$ A $ 3$ többszörösei természetesen kifejezhetők, felírhatók. Ugyanez igaz az $ 5$-től kezdve azokra a számokra, amelyek hárommal osztva kettőt adnak maradékul. A legkisebb olyan szám, amely hárommal osztva egyet ad maradékul a $ 10 $ lesz. Az egyes maradékosztályokban mod $ 3$ a legkisebb nem felírható elemek, a fentiek alapján rendre a $ -3, 7, 2.$ Ezek közül a legnagyobb a $ 7.$    $ \blacksquare $

Analóg gondolatmenettel igazolható, hogy

FELADAT 3   $ G(a_1,a_2)=(a_1-1)(a_2-1)-1,$ ha $ (a_1, a_2)=1.$

A megoldáshoz fel kell használni, hogy amennyiben $ (a_1, a_2)=1$ és $ a_1<a_2,$ akkor $ 0, a_2, 2a_2, \ldots , (a_1-1)a_2$ mindegyik maradékosztályból pontosan egy elemet tartalmaz mod $ a_1.$ Ezt a továbbiakban teljes maradékrendszernek nevezzük.

Nem magától értetődő, hogy több $ a_i$ esetén is mindig van legnagyobb nem felírható szám.

FELADAT 4   Amennyiben $ (a_1,\dots , a_n)=1,$ mindig van olyan
$ G(a_1,\dots , a_n)$ szám, amelyre teljesül, hogy $ K>G(a_1,\dots , a_n)$ esetén a $ K=\sum _{i=1}^n x_ia_i$ diofantoszi egyenlet megoldható nemnegatív egészekben.

Ez a Frobenius problémakör alaptételének is nyugodtan nevezhető feladat a Középiskolai Matematikai Lapokban 1997-ben VÍZVÁRI BÉLA [32] cikkeihez kapcsolva került kitűzésre. A feladat állítását $ n$-re vonatkozó teljes indukcióval igazoljuk. Az $ n=2$ esetet az előbb vázoltuk. Ha $ n > 2$, akkor tegyük fel, hogy $ k$-ig már igaz az állítás és vizsgáljuk meg $ k+1$-re. Legyen most az $ n=k+1$ esetben az első $ k$ darab szám legnagyobb közös osztója $ d.$ Ekkor az indukciós feltevés szerint az $ \frac {a_1} {d}, \frac{a_2}{d}, \ldots ,\frac {a_k}{d}$ számokkal véges sok kivétellel minden pozitív egész szám felírható a kérdéses alakban. Így létezik olyan $ u$, hogy $ (u, a_{k+1})=1$ és $ u= v_1\frac {a_1} {d}+v_2\frac{a_2}{d} + \ldots +
v_k \frac {a_k}{d}$, ahol $ v_1, v_2, \ldots, v_k$ nemnegatív egészek. Mivel $ d$ és $ a_{k+1}$ relatív prímek, ellenkező esetben az $ a_1, a_2, \ldots , a_{k+1}$ számoknak lenne $ 1$-nél nagyobb közös osztója, ezért $ ud$ és $ a_{k+1}$ is relatív prímek. A fentiek szerint $ n=2$ esetén az állítás igaz, azaz véges sok kivétellel minden pozitív egész szám felírható

$\displaystyle x_1du+x_2a_{k+1}=x_1v_1a_1+x_1v_2a_2+ \ldots +x_1v_ka_k+x_2a_{k+1}$

alakban, ahol $ x_1v_1, x_1v_2, \ldots , x_1v_k, x_2$ nemnegatív egészek.  $ \blacksquare $

Annak ellenére, hogy ez az általános eredmény gyakorlatilag az eredeti probléma felvetődése óta ismert, a legtöbb konkrét esetben nehéz feladatnak bizonyult $ G(a_1,\dots , a_n)$ pontos meghatározása. Már három különböző címlet esetén sem adható meg általános formula. Az újabb címlet engedélyezése vagy egyáltalán nem befolyásolja a legnagyobb nem felírható számot (mert esetleg valamelyik korábbi címlet több-szöröse vagy nagyobb a többivel nem felírható legnagyobb számnál), vagy az újabb kombinációs lehetőségek miatt lényegesen csökkenti azt. Ebben az esetben az egyes maradékosztályokban a felírható legkisebb reprezentánsok szerkezete szinte áttekinthetetlenné válik.

A publikációk egy jelentős részében éppen ezért különféle speciális feltételeket adnak meg a szerzők, annak érdekében, hogy ez a szerkezet kezelhető legyen. Ez tulajdonképpen a feladatok készítésének lehetősége is. Vizsgáljuk meg most a három szomszédos páratlan szám esetét.

FELADAT 5   Határozzuk meg $ G(2k+1, 2k+3, 2k+5)$-öt!

A feladat megoldásához a kulcsot megtaláljuk, amennyiben modulo $ 2k+1$ tekintjük a másik két szám lehetséges maradékait. Ezek mindegyik lineáris kombináció esetében a $ 2$ és a $ 4$ többszörösei lesznek. A $ 0, 2, 4, \ldots, 4k$ teljes maradékrendszert alkotnak modulo $ 2k+1.$ A legnagyobb maradék eléréséhez a $ 2k+5$ elemet pontosan $ k$-szor kell vennünk (illetve, ha helyette néhányszor két darab $ 2k+3$-at ve-szünk, akkor ,,rosszabbul'' járunk). Legfeljebb ugyanennyi elemből a kisebb maradékok is előállíthatók, így a legnagyobb nem felírható elem $ G(2k+1, 2k+3, 2k+5)=k(2k+5)-(2k+1)=2k^2+3k-1.$    $ \blacksquare $

Hasonló gondolatmenettel ROBERTS [26] 1956-ban igazolta, hogy

FELADAT 6   Alkossanak az $ a_i$-k növekvő számtani sorozatot,
$ a_1=a, a_2=a+d, \ldots , a_n=a+(n-1)d$, ahol $ (a,d)=1.$ Ekkor

$\displaystyle G(a_1,a_2, \ldots ,a_n)=\left\lfloor\frac{a-2}{n-1}\right\rfloor a + (a-1)d.$

Az 1960-as évektől kezdődően a matematikusok körében kedvelt lett ez a téma és igen sok speciális esetben kiszámították $ G(a_1,\dots , a_n)$ pontos értékét. Két fontos központ is kialakult: az egyik a német HOFMEISTER, a másik a norvég SELMER irányításával. A témakörben megjelent cikkek legfontosabb eredményeiről teljes áttekintést ad RAMÍREZ ALFONSÍN [23] 2000-ben Bonnban megjelent, illetve azóta jelentősen kibővített [24] összefoglaló munkája. E szakasz lezárásaként oldjuk meg az első feladatot, amely nehézségi fokával, a megoldási módszerekkel és harmonikus szerkezetével vélhetően sokat elárul a Frobenius-probléma szépségeiből.

Először azt látjuk be, hogy $ T=2abc-ab-bc-ca$ nem írható fel $ xab+ybc+zca$ alakban, ahol $ x, y$ és $ z$ nemnegatív egész számok. Ha ui. felírható lenne;

$\displaystyle xbc+yca+zab=2abc-ab-bc-ca,$

akkor

$\displaystyle (x+1)bc+(y+1)ca+(z+1)ab=2abc$

teljesülne. Mivel pl. $ bc$ és $ a$ relatív prímek, így az $ a$ osztója $ x+1$-nek, ezért $ a \le x+1;$ hasonlóan $ b \le y+1$ és $ c \le z+1,$ amiből

$\displaystyle 2abc=(x+1)bc+(y+1)ca+(z+1)ab \ge 3abc$

következne, ami nyilvánvalóan ellentmondás.

Megmutatjuk viszont, hogy tetszőleges $ t'$ pozitív egész esetén vannak olyan $ X, Y$ és $ Z$ pozitív egész számok, amelyekre

$\displaystyle Xbc+Yca+Zab=2abc+t'$

fennáll, s ez a fentiek alapján elegendő az állítás igazolásához, illetve ez átfogalmazható úgy, hogy minden $ t>2abc$ egész felírható
$ Xbc+Yca+Zab=t$ alakban, ahol $ X, Y$ és $ Z$ pozitív egészek.

Induljunk ki abból, hogy a

$\displaystyle bc, 2bc, 3bc, \ldots , (a-1)bc, abc$

számok $ a$-val való osztási maradéka mind különböző, tehát teljes maradékrendszert alkotnak mod $ a$, és így egyikük, pl. $ x_1bc$ ugyanabba a maradékosztályba tartozik mod $ a$, mint $ t,$ tehát

$\displaystyle x_1bc \equiv t \pmod{a},$        $\displaystyle 1 \le x_1 \le a.$

Hasonlóan kapjuk, hogy léteznek olyan $ y_1$ és $ z_1$ egészek, amelyekre

$\displaystyle y_1ca \equiv t \pmod{b},$        $\displaystyle 1 \le y_1 \le b,$

$\displaystyle z_1ab \equiv t \pmod{c},$        $\displaystyle 1 \le z_1 \le c.$

Ez azt eredményezi, hogy

$\displaystyle (x_1bc-t)+y_1ca+z_1ab=x_1bc+y_1ca+z_1ab-t$

osztható $ a$-val, és hasonlóan $ b$-vel és $ c$-vel is, illetve mivel páronként relatív prímek, $ abc$-vel is osztható, tehát

$\displaystyle s=x_1bc+y_1ca+z_1ab \equiv t \pmod{abc}.$

Ez azt is jelenti, hogy $ s$-nek és $ t$-nek, tehát $ s-1$-nek és $ t-1$-nek is ugyanaz az osztási maradéka mod $ abc$, azaz

$\displaystyle t-1=q\cdot abc+r,$

$\displaystyle s-1=q'\cdot abc+r$        $\displaystyle (0 \le r < abc),$

ahol $ t>2abc$ miatt $ q \ge 2$ és az $ x_1,y_1,z_1$ számokra tett nagyságrendi kikötések miatt $ s \le 3abc,$ és ennek megfelelőn $ q' \le 2.$ A két előző egyenlet különbségéből adódik, hogy

$\displaystyle t-s=(q-q')abc, $

$\displaystyle t=s+(q-q')abc=(x_1+(q-q')a)bc+y_1ca+z_1ab,$

ezzel az állítást igazoltuk, hiszen $ X=x_1+(q-q')a, Y=y_1, Z=z_1$ választással éppen három pozitív egészet kapunk.  $ \blacksquare $

Egy kis kitérővel maradjunk még ennél a feladatnál. Egy általánosabb eredmény lerövidítheti, megkönnyítheti munkánkat, ugyanakkor kevésbé láthatjuk, érzékelhetjük a valódi problémát.

JOHNSON [14] 1960-ban tette közzé a következő könnyen értelmezhető és belátható állítást:

FELADAT 7   Legyenek az $ a_1, a_2, a_3$ relatív prím pozitív egészek és $ d=(a_1, a_2)$ az első két szám legnagyobb közös osztója. Ekkor

$\displaystyle G(a_1, a_2, a_3)=d \cdot G \left (\frac{a_1}{d},
\frac {a_2}{d}, a_3\right) + (d-1)a_3.$

Maga az állítás első közelítésben nem is tűnik érdekesnek, de egy-részt nagy mértékben általánosítható, másrészt alkalmazásával az 1. feladat gyors megoldásához jutunk. Felhasználjuk még itt azt is, hogy $ ab > G(a, b)=ab-a-b$, s emiatt $ G(b, a, ab)=G(a, b).$

$\displaystyle G(bc, ca, ab)=c \cdot G(b, a, ab)+(c-1)ab=
$

$\displaystyle =c(ab-a-b)+(c-1)ab=2abc-ab-bc-ca.
$next up previous contents
Next: A nem felírható számok Up: A pénzváltási probléma az Previous: A pénzváltási probléma az   Tartalomjegyzék
root 2004-12-04