next up previous contents
Next: A nem felírható számok Up: Az extremális Frobenius-probléma Previous: A meghatározása   Tartalomjegyzék

Következmények, megjegyzések

A 3.3.1. Tétel több érdekes következményét érdemes áttekinteni. Először alkalmazzuk tételünket a $ d=2$ esetben.

KÖVETKEZMÉNY 3.4.1   Legyenek az $ n$ és $ k$ olyan pozitív egészek, hogy $ n>2,$    $ 0 \le k \le n-2$. Ha $ n-k \equiv 0 \pmod{3}$    vagy $ n-k \equiv -1 \pmod{3}$, akkor

$\displaystyle g(n, 2n+k)=2n+4k+1.
$

Ezzel a LEV által adott bizonyítástól eltérő úton általánosítottuk a 3.2.3. ERDŐS-GRAHAM-tételt az $ n-k \not\equiv 1 \pmod{3}$ esetekben. A legnagyobb megengedett $ k$ érték ebben az esetben $ k=n-2,$ ekkor kapjuk, hogy

$\displaystyle g(n, 3n-2)=2n +4(n-2)+1=6n-7.
$

A következő $ k=n-1$ értékre már korábban választ adtunk a 3.2.7. DIXMIER-tétel alapján: $ g(n, 3n-1)=6n-1.$

Alkalmazzuk most a tételt a $ d=3$ esetben is.

KÖVETKEZMÉNY 3.4.2   Legyenek $ n$ és $ k$ olyan pozitív egészek, hogy $ n>3,$    $ 0 \le k \le n-3$. Ha $ n-k \equiv 0 \pmod{4}$    vagy $ n-k \equiv -1 \pmod{4}$, akkor

$\displaystyle g(n, 3n+k)=6n+6k+5.
$

Ezt a sort folytatva, az $ n$-nél kisebb $ d$-k esetében két-két maradékosztályra, igen sok értékes eredményt nyerhetünk $ g(n, t)$-re.

Harmadik következményként említsük meg a $ k=0$ esetet is.

KÖVETKEZMÉNY 3.4.3   Legyenek $ d$ és $ n$ olyan pozitív egészek, hogy $ n>2,$    és $ d < n$. Ha $ n \equiv 0 \pmod{d+1}$    vagy $ n \equiv -1 \pmod{d+1}$, akkor

$\displaystyle g(n, dn)=d(d-1)n+d^2-d-1.
$

Például a fenti feltételek mellett:

$\displaystyle g(n, 2n)=2n+1;$    $\displaystyle g(n, 3n)=6n+5;$    $\displaystyle g(n, 4n)=12n+11.
$

Az előző következtetések csak a $ g(n, dn+k)$-ra vonatkozó tétel érvényességi körében igazak. Algebrai azonosság alapján $ n-1 \mid n^k-1$, így DIXMIER 3.2.7. és 3.2.8 Tétele segítségével néhány további esetben is kiszámítható $ g(n, t)$, pl.:

TÉTEL 3.4.4  

$\displaystyle g(n, n^2)=n^3-n-1,
$

$\displaystyle g(n, 2n^2)=4n^3+2n^2+1,
$

$\displaystyle g(n, n^3)=n^5+n^4-n^2-n-1,
$

$\displaystyle g(n, 2n^3)=4n^5+4n^4+2n^3+1.
$

A LEV által sikerrel alkalmazott két azonos differenciájú számtani sorozatra vonatkozó FREIMAN-tétel, az eddig sikerre vezető konstrukciók mind abba az irányba mutatnak, hogy az extremális Frobenius-számokat valószínűleg mindig a két szám által generált halmazok adják. A $ G(A)$ konkrét eseteinek kiszámításai is mutatják, hogy ameny-nyiben behozunk egy harmadik, az előbbiekhez relatív prím tagot, a legnagyobb nem felírható szám jelentősen csökken. Amikor teljesül, hogy $ d < t/n < d+1$, akkor az extremális esetet biztosító $ a_i$-khez várhatóan úgy lehet eljutni, hogy vesszük a $ (d+1)$ összes olyan több-szöröseit, amelyek még kisebbek, mint $ t$ és azután ezt a halmazt a $ \pmod{d+1}$ szerint egy adott maradékosztályba eső legnagyobb lehetséges számokkal bővítjük addig, amíg a darabszám éppen $ n$ lesz. A sejtésünk az, hogy minden $ dn+k$ esetét végignézve a $ dn$-től a $ dn+n-d$-ig csak kétféle eredményt kaphatunk, amelyek közül a nagyobb biztosan a tételünkben szereplő érték. Az $ n-k \equiv 1 \pmod{d+1}$ esetben a fenti konstrukcióval

$\displaystyle g(n, dn+k) \ge d(d-1)n+2dk-1
$

adódik. Tehát az alsó és felső becslés közötti ,,hézag'' mindössze $ d^2-d$ hosszúságú.


next up previous contents
Next: A nem felírható számok Up: Az extremális Frobenius-probléma Previous: A meghatározása   Tartalomjegyzék
root 2004-12-04